Suché pastely jsou vyráběné z jemných pigmentů smíchané podobně jako křídy s pojivem a arabskou gumou do forem krátkých válečků, hranolků či vsazené do dřevěných tužek.

Pastely se dají použít jak ke kresbě, tak malbě. Můžeme je roztírat prsty, papírovými těrkami, dají se míchat s dalšími tóny nebo přes ně nanášet další vrstvy.

Kresba suchým pastelem patří jednoznačně k nejoblíbenějším technikám. Malba pastelem vynikne při použití speciálních papírů s různou strukturou povrchu a barevného zatónování. Nejlepší ochranou prašného povrchu kresby je fixativ.

Balení: soupravy, jednotlivé tyčinky

Doplňky: fixativ, fixírka, papírové těrky, plastická guma